Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kerhotalo Sasekan henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  (GDPR) mukainen rekisteri – ja tietosuojaseloste.

Laadittu 30.10.2023.


1. Rekisterin nimi:

Kerhotalo Sasekan asiakas- ja käyttäjärekisteri

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö:

Kerhotalo Saseka /Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy (ylläpitäjä)
Y-tunnus: 0944032-8

Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki


3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:


Puhelin: 040 5397697
Sähköposti: ulla.vaherkoski@gmail.com


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity ja yksiselitteinen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

  • nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä muut asiakassuhteeseen tilattuihin / sovittuihin palveluihin / laskutukseen liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla / Venuu-palvelun kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, tilaussopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Venuu-palvelujärjestelmän kautta tapahtuvissa yhteydenotoissa pätevät Venuun tietosuojakäytännöt. Voit tutustua niihin Venuun omilla sivuilla.

https://venuu.fi/tietosuojakaytanto

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä lähetä maainospostia.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Jos esimerkiksi otat yhteyttä Sasekaan käyttäen näiden sivujen yhteydenottolomaketta, tietosi ja viestisi tallentuvat Webflow'n serverille, joka sijaitsee Yhdysvalloissa.

Webflow, ei luovuta näitä tietoja eteenpäin, eikä Webflw'n työntekijöillä ole pääsääntöisesti pääsyä niihin.

Webflow'lla on Privacy Shield setifikaatti.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla,  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.


10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietojen säilytys

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi kohtuullisen ajan kuluessa.


Valitsemalla "Hyväksy kaikki evästeet" suostut evästeiden tallentamiseen laitteellesi. Käytämme evästeitä sivuston käytön analysointiin ja markkinointiin. Lue lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.